Jesteś tutaj:

Miesiąc: lipiec 2021

Powiatowy Program Rozwoju Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włoszczowskim na lata 2021-2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w załączeniu przedstawia Powiatowy Program Rozwoju Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włoszczowskim na lata 2021-2023 – Uchwała Nr XXIX/215/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 lipca 2021 r.

Do pobrania:

Powiatowy Program Rozwoju Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włoszczowskim na lata 2021-2023

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV  finansowany przez PFRON w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Czas realizacji – od 22 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do udziału w programie ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV.

W ramach realizacji programu planuje się zorganizowanie zakupu i dostarczenie do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności paczek z podstawowymi produktami spożywczymi oraz paczek z artykułami czystości i ochrony osobistej.

Osoby chętne do uczestnictwa w programie proszone są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i wraz z wymaganymi załącznikami przesłanie do tutejszego Centrum w terminie do 31 sierpnia 2021r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (041) 39-44-993 w godzinach od 7.30 do 15.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy uczestnika programu

Oświadczenie o dochodach

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn: „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włoszczowskim na lata 2020-2023” przeprowadzone zostały od dnia 09 czerwca 2021 r. do 23 czerwca 2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące w/w projektu.

Informacja dotycząca świadczenia DOBRY START

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1092) rodziny zastępcze, składają wnioski o świadczenie dobry start do ZUS.

W celu uzyskania świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, ww. osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, wraz z datą umieszczenia, wydane odpowiednio przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowe centrum pomocy rodzinie albo podmiot, o którym mowa w art. 190 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach usprawnienia procesu wydawania zaświadczeń dla osób sprawujących pieczę zastępczą w załączeniu przesyłam do wykorzystania wzór zaświadczenia:

  • wzór – zaświadczenie dla rodzin zastępczych

Pragnę również nadmienić, że na jednym zaświadczeniu należy wskazać wszystkie dzieci przebywające w danej rodzinie, na które osoba zainteresowana będzie ubiegała się
o świadczenie dobry start.

Osoby sprawujące pieczę zastępczą, wnioski o świadczenie dobry start składają wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS.

W celu ułatwienia składania wniosków ZUS przygotował instrukcje jak należy złożyć wniosek o świadczenie dobry start.

W załączeniu przesyłam  instrukcje w celu udostępnienia osobom zainteresowanym:

  1. Instrukcja dla opiekuna (dotyczy rodziców zastępczych),
  2. Jak dosłać załączniki do wysłanego wniosku o świadczenie dobry start,
  3. Jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie dobry start.

Instrukcje są dostępne również na stronie internetowej ZUS pod linkiem https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start.

Do pobrania:

Instrukcja dobry start dla opiekuna_RS-O

Instrukcja jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie DS

Wzór_1_zaświadczenie dla rodzin zastępczych i RDD_ZUS

Do góry