Jesteś tutaj:

Autor: Jolanta Pękala

Informacja o unieważnieniu postępowania – ubezpieczenie NNW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie Ubezpieczenia NNW beneficjentów projektu  BEZ BARIER”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Ubezpieczenie NNW

Informacja o wyborze trenera

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o wynikach postępowania ofertowego  ,, Usługi trenera”  dla beneficjentów projektu  BEZ BARIER”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Świadczenie usług trenera

NABÓR – AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II

                                                 

                              

KOMUNIKAT

Nabór wniosków

o udzielenie dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do nauki na poziomie wyższym w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”  Moduł II na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego  2019/2020 mogą składać wnioski od dnia 16 września 2019r. do 10 października 2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 114.

Wnioski można również wysłać pocztą.

Wnioski są do pobrania w siedzibie PCPR jak również na stronie internetowej PCPR    w zakładce Wnioski

Więcej informacji na temat udzielenia dofinansowania można uzyskać pod numerem telefonu: 41-39-44-993 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10.

Informacji udziela Konsultant osób niepełnosprawnych – Mariola Suliga

Aktualne Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2019 r. znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakładce Aktywny samorząd 2019

 

Ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na:
Ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne na:
 
Część 1 ,,Organizacja i realizacja wsparcia edukacyjnego w postaci indywidualnych korepetycji dla beneficjentów projektu „BEZ BARIER”.
Część 2 ,,Organizacja i realizacja zajęć wspomagających w postaci zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych dla beneficjentów projektu „BEZ BARIER”.
na potrzeby projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
więcej szczegółów: https://pcprwloszczowa.bip.gov.pl/  w zakładce – zamówienia powyżej 30 tyś. euro

Zapytanie ofertowe – wyżywienie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na  zorganizowanie obiadu dla max. 16 beneficjentów projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe – obiady

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zap.ofert.-obiad

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa biletów wstępu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert zakup i dostawę biletów wstępu do Żywego Muzeum Porcelany  beneficjentów projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Do pobrania:

Zap.ofert.-bilety wstępu

Zapytanie ofertowe –  bilety wstępu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – wynajem sali szkoleniowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na wynajem sali na szkolenie uczestników projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe – wynajem sali

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zap.ofert.-wynajem sali

 

Zapytanie ofertowe – usługa transportowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na  transport autokarowy w dniu 15 października 2019 r. dla beneficjentów projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Pliki do pobrania:

Zapytanie transport

Zapytanie ofertowe -TRANSPORT

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

W związku z zakończeniem projektu unijnego „Stopień wyżej”, który był realizowany w okresie od 01.06.2016 – 31.05.2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, PCPR we Włoszczowie informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (24 miesięcy). Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług społecznych (9).

Usługi mogą być przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.  Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie.

Informacje w przedmiotowej kwestii można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30  telefonicznie 413944993, osobiście pod adresem, PCPR Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

Do góry