Jesteś tutaj:

Autor: Tomasz Szrek

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21 lutego – 28 lutego 2020 r.)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

(21 lutego –  28 lutego 2020 r.)

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Przed nami kolejny, już 19. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 21 do 28 lutego 2020 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju.

Więcej „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21 lutego – 28 lutego 2020 r.)”

Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne – zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu!

Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne – zapraszamy do składania

wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu!

Szanowni Państwo informujemy, że w Systemie SOW od 1 stycznia 2020 r, zostały aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Wykorzystując darmowy System SOW  (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny
wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
Jedyne, czego potrzebujesz to:

– dostęp do Internetu,

– konto w Systemie SOW

-Profil Zaufany. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków.

 

Wnioski o dofinansowanie, można składać w dotychczasowej formie papierowej lub drogą elektroniczną w systemie SOW: https://sow.pfron.org.pl/

Impreza świadomościowa

W dniu 12 grudnia 2019 r. na terenie Powiatowego Centrum Kulturalno Rekreacyjnego odbyła impreza świadomościowa promująca osoby z niepełnosprawnościami. To już drugie z cyklu wydarzeń promujący Projekt BEZ BARIER, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Więcej „Impreza świadomościowa”

Pierwsze wyjazdowe grupy wsparcia

PIERWSZE WYJAZDOWE GRUPY WSPARCIA

W dniu 15 października 2019 roku odbyły się pierwsze wyjazdowe grupy wsparcia dla beneficjentów projektu „Bez Barier” mające na celu zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych. W jednodniowej wyciecze do Ćmielowa udział wzięło 11 osób będących uczestnikami grupy osób sprawujących pieczę zastępczą.

Podczas wyjazdu zastosowany został element poznawczy w postaci zwiedzania Muzeum Żywej Porcelany w Ćmielowie. Uczestnicy wycieczki wzięli udział w pokazie produkcji, obejrzeli wystawę starej porcelany, galerię sztuki współczesnej van Rij oraz galerię ikon i obrazów.

Dodatkowo uczestniczyli w warsztatach ceramicznych, podczas których wykonywali z masy porcelanowej własne dzieło – różę, którą mogli zabrać ze sobą.

Po zakończonym zwiedzaniu odbyły się zajęcia z psychologiem. Podczas wykładu poruszana była tematyka związana ze zrozumieniem nastolatka w okresie dorastania, omawiane były trudności i wyzwania okresu adolescencji.

Dzięki uczestnictwie w tego typu wyjazdach opiekunowie zastępczy rodziny mają szansę wymienić się doświadczeniami związanymi z opieką i wychowaniem swoich podopiecznych, nabyć nowe umiejętności oraz wiedzę jak radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu ogłosiło nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy  pomocy w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury, instytucji i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Osoby zainteresowane, które chciałby skorzystać z usług Asystenta proszę wypełnienie załączonej karty zgłoszenia oraz dostarczenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 16.10.2019 r.

Szczegółowy opis programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020?fbclid=IwAR14TYBIcR_iL52vZHsZTQXhEi-qi7OefOKgVCLpba1l1o69SGElnajwXzQ

Pliki do pobrania:

Karta_zgłoszenia_do_Programu_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej

Aktywny Samorząd 2019

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON zgodnie z uchwałą z dnia 17 lipca 2019 r. przyjął  zmodyfikowany dokument pt. ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku”.
W znowelizowanych w roku bieżącym Kierunkach (……) wprowadzono zadanie C-1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym , która jest adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia ) lub osób za znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bezpośrednim realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

Impreza świadomościowa promująca rodzicielstwo zastępcze

W sobotnie popołudnie ( 7 września 2019 r.) na terenie Powiatowego Centrum Kulturalno Rekreacyjnego odbyła impreza świadomościowa promująca rodzicielstwo zastępcze, w ramach której odbył się  wyjątkowy koncert. Przed publicznością wystąpiła Monika Kuszyńska – wieloletnia wokalistka zespołu Varius Manx, która kilka lat temu rozpoczęła swoją solową karierę. Artystka w 2006 roku uczestniczyła w poważnym wypadku, w skutek którego od 13  lat porusza się na wózku inwalidzkim.Mimo ogromnej tragedii, stara się żyć całkowicie normalnie. Jest czynna zawodowo i założyła rodzinę. Dziś cieszy się życiem i wsparciem męża.

Choć frekwencja na koncercie nie była wysoka, to jednak artystka zaprezentowała się w pełni profesjonalnie. Koncert był bardzo liryczny i osobisty. Prezentowane piosenki opowiadały o   przeżyciach i spostrzeżeniach, a także o tym jak bardzo zmieniło się życie artystki.

Impreza odbywa się w ramach projekt „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do góry