Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

V wyjazdowe grupy wsparcia Kielce

W dniu 7 grudnia 2017 roku odbyły się V wyjazdowe grupy wsparcia dla rodzin zastępczych organizowane w ramach projektu „Stopień wyżej”. Tym razem uczestnicy projektowej grupy Akademia Rodzicielstwa Zastępczego podczas jednodniowej wycieczki do Kielc mieli okazję zwiedzić Muzeum Narodowe w Pałacu Biskupim oraz Muzeum Zabawy i Zabawek. Ponadto podczas wyjazdu prowadzone były mini wykłady z psychologiem, podczas których uczestnicy poruszali tematykę związaną z rozwojem seksualnym dzieci i młodzieży. W wyjeździe wzięło udział 14 osób. Celem powyższych grup wsparcia jest nabycie nowych umiejętności wychowawczych, wymiana doświadczeń oraz integracja rodzin zastępczych. Dodatkowo dzięki zastosowaniu elementu poznawczego uczestnicy mają możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc w lokalnym środowisku.

Więcej „V wyjazdowe grupy wsparcia Kielce”

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYBÓR OFERTY

,,W związku z realizacją projektu „STOPIEŃ WYŻEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie przedstawia wyniki dotyczące wyboru oferty na Zbiorowy transport autokarowy”

informacja o wynikach

Zapytanie ofertowe

,,W związku z realizacją projektu „STOPIEŃ WYŻEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na Zbiorowy transport autokarowy zgodnie z zapytaniem.

Zapytanie – transport

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 26 września 2017r. odbyło się Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane w ramach projektu „Stopień wyżej” dla beneficjentów grupy Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Na osobach pełniących funkcję rodziców zastępczych spoczywa odpowiedzialność zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom, które trafiają w ich ręce, dlatego też zadaniem organizowanego szkolenia było przygotowanie i uświadomienie opiekunów zastępczych jak należy postępować podczas wypadku, zakrztuszenia, oparzenia czy też innych sytuacji wpływających bezpośrednio na zagrożenie zdrowia lub życia.

Więcej „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej”

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 29 sierpnia 2017r. odbyło się Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane w ramach projektu „Stopień wyżej” dla beneficjentów grupy Młodzieżowa Szkoła Liderów. Podczas szkolenia uczestnicy uczyli się między innymi oceny zagrożenia i organizacji postępowania na miejscu wypadku, zapewnienia bezpieczeństwa sobie i osobie poszkodowanej, oceny obrażeń u poszkodowanych ponadto zapoznali się z wyposażeniem i praktycznym wykorzystaniem apteczki a także wykonywali praktyczne ćwiczenia obejmujące pracę z apteczką oraz naukę resuscytacji dorosłych i dzieci z wykorzystaniem fantomów oraz automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Więcej „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej”

III Wyjazdowe grupy wsparcia Tokarnia

W dniu 12 czerwca 2017 roku odbyły się trzecie wyjazdowe grupy wsparcia dla beneficjentów projektu „Stopień wyżej”. W jednodniowej wyciecze do Tokarni udział wzięło 14 osób będących uczestnikami grupy Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Zajęcia w ramach grup wsparcia prowadzone były przez psychologa, który podczas mini wykładu poruszał tematykę związaną z zaburzeniami przywiązania u dzieci i młodzieży.

Więcej „III Wyjazdowe grupy wsparcia Tokarnia”

II wyjazdowe grupy wsparcia Chęciny 2017

W dniu 6 kwietnia 2017 roku odbyły się drugie wyjazdowe grupy wsparcia dla beneficjentów projektu „Stopień wyżej”. W jednodniowej wyciecze do Chęcin udział wzięło 11 osób będących uczestnikami grupy Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Zajęcia w ramach grup wsparcia prowadzone były przez psychologa. Podczas wykładu poruszana była tematyka związana z wyznaczaniem granic dziecku bez używania przemocy.

Więcej „II wyjazdowe grupy wsparcia Chęciny 2017”

Wyjazdowe grupy wsparcia Rytwiany

W dniu, 28.09.2016 roku odbyły się pierwsze wyjazdowe grupy wsparcia skierowane do rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie „Stopień wyżej”. W okresie trwania projektu, tj. do 31.05.2018r. przewidziane jest zorganizowanie sześciu wyjazdów w ciekawe miejsca województwa świętokrzyskiego z zastosowaniem elementu wspomagającego. Pierwsza wycieczka zorganizowana została do Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. Tematyka poruszana podczas spotkania z psychologiem dotyczyła sposobów pomocy dziecku w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Oprócz elementu wspomagającego w postaci wykładu prowadzonego przez psychologa, uczestnicy zwiedzali kompleks klasztorny, Galerię Kamedulską, ogrody klasztorne, muzeum serialu „Czarne chmury” oraz Leśną Pustelnię Matki Bożej Fatimskiej. W wyjeździe wzięło udział 17 osób tworzących pieczę zastępczą.

Więcej „Wyjazdowe grupy wsparcia Rytwiany”

Do góry