Jesteś tutaj:

Kategoria: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Jeśli Jesteś Świadkiem Przemocy

Jeśli jesteś świadkiem, jeśli wiesz, że w czyjejś rodzinie występuje przemoc, że krzywdzone są dzieci. NIE CZEKAJ!
Osoby, które doznają przemocy ze strony bliskich często boją się szukać pomocy lub nie wiedzą gdzie jej szukać, nie wierzą, że ktoś może im pomóc, skoro krzywdzeni są przez osoby, którym ufały, wstydzą i obwiniają się za to, co dzieje się w ich domu. Pozornie może się wydawać, że nie chcą pomocy i akceptują, co się dzieje, jednak Ty wiesz, że to NIEPRAWDA!
Dlatego właśnie często jesteś jedyną osobą, która może zrobić pierwszy krok i przerwać przemoc.
Przyjdź, zadzwoń, bądź napisz do Zespołu Interwencji Kryzysowej (dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Interwencja Kryzysowa).
Możesz również zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Twojej gminie, do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (są w każdej gminie),
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Potrzebne adresy i telefony znajdziesz na stronie www.powiat-wloszczowa.pl (Informator Teleadresowy).
Dzięki Tobie instytucje pomagające ofiarom przemocy mogą dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują.

Jeśli Doświadczasz Przemocy

PAMIĘTAJ!
PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA, NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, ŻEBY POWIEDZIEĆ NIE!
SZUKAJ POMOCY, CHROŃ SIEBIE I SWOJE DZIECI!

• Spróbuj porozmawiać z kimś, komu ufasz, o tym, czego doświadczasz w swoim domu. To nie jest Twoja wina, więc nie masz się czego wstydzić! Jednak pamiętaj, że niektórzy ludzie mają fałszywe przekonania na temat przemocy (przeczytaj Obalamy mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie).
• Szukaj pomocy w instytucjach, które są po to, by Ci jej udzielić.
• przyjdź, zadzwoń, bądź napisz do Zespołu Interwencji Kryzysowej (dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Interwencja Kryzysowa).
• możesz również zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Twojej gminie,
• do Przychodni Zdrowia,
• do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (są w każdej gminie),
• do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- potrzebne adresy i telefony znajdziesz na stronie www.powiat-wloszczowa.pl (Informator Teleadresowy).
• Poproś sąsiadów, aby reagowali na odgłosy awantur i wzywali policję.
• Jeśli chcesz, aby osoba stosująca przemoc została ukarana, możesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie do Prokuratury Rejonowej.
• Jeśli jest to możliwe, wzywaj policję (tel. 997-połączenie bezpłatne) w sytuacji, gdy czujesz zagrożenie. Domagaj się, aby policjanci wypełnili Niebieską Kartę (specjalna notatka służbowa). Policja powinna Cię poinformować, w jaki sposób może ci pomóc oraz zostawić adresy instytucji pomagających ofiarom przemocy domowej.
• Jeśli zostałaś/zostałeś pobita/-y lub zgwałcona/-y, poproś lekarza, aby przeprowadził obdukcję. Obdukcja jest płatna, może ją wystawić tylko lekarz do tego uprawniony – lekarz sądowy.
• Możesz też zwrócić się do lekarza pierwszego kontaktu, aby wystawił Ci zaświadczenie, w którym opisze obrażenia, jakich doznałaś.
• Jeśli zdecydujesz się na opuszczenie domu, zabierz ze sobą ważne dokumenty (dowód osobisty, książeczkę zdrowia i legitymację ubezpieczeniową, dokumenty sądowe itp.).

Mity i Stereotypy

OBALMY MITY I STEREOTYPY NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE
Mitów i stereotypów, które usprawiedliwiają i tłumaczą przemoc w rodzinie jest bardzo dużo. Naucz się je rozpoznawać i walcz z nimi! Oto niektóre z nich:

 

Mity i stereotypy

NIEPRAWDĄ jest, że:

PRAWDĄ jest, że

Przemoc to prywatna sprawa rodziny i nikt nie powinien się wtrącać Przemoc jest niedopuszczalna, w polskim prawie stanowi przestępstwo, zatem mamy społeczny obowiązek zgłosić to odpowiednim służbom
Jeśli ktoś jest bity to znaczy, że na to zasłużył Nikt, bez względu na to co zrobił, czy powiedział nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie. Nikt nie ma prawa krzywdzić innych!
Osoby, które doznają przemocy ze strony bliskich akceptują to Osoby doznające przemocy bronią się, ale ich działania są nieskuteczne. Osoby stosujące przemoc wykorzystują swoją przewagę, by efektywnie kontrolować swoje ofiary
Gdyby sytuacja była taka okropna, to ofiara odeszłaby od sprawcy Przemoc powoduje silny ból i cierpienie u osób, które jej doznają. Osoby te często nie odchodzą z różnych powodów, np. zależność finansowa od sprawcy, trudności mieszkaniowe, przekonania dotyczące małżeństwa, naciski, jakie wywiera sprawca, rodzina, koledzy, sąsiedzi, itd.
To był jednorazowy incydent, to się nie powtórzy Przemoc w rodzinie nie jest czynem jednorazowym. Jeżeli nie podejmie się stanowczych działań, to sytuacja będzie się pogarszać
Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego Przemoc występuje we wszystkich grupach społecznych, bez wyjątku, i to niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej
Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol Picie alkoholu nie zawsze towarzyszy przemocy. Jednak, gdy z nią współistnieje, to i tak sprawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za czyny, jakich dokonuje pod jego wpływem.
Gwałt w małżeństwie nie istnieje Każdy ma prawo decydować o swoim życiu intymnym, bez względu na to czy osoby żyją w związku małżeńskim, czy też nie, mają prawo powiedzieć NIE partnerowi. Wymuszanie stosunków seksualnych jest przestępstwem.

Do góry