foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA COOKIES

1. Dla Państwa wygody niniejszy serwis (dalej „Serwis”) używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta (dalej „Użytkownik”), do urządzenia końcowego Użytkownika tj. np. komputera prywatnego Użytkownika.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Serwis korzysta z informacji zawartych w plikach cookies. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu PCPR Włoszczowa.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):
a) Internet Explorer 8
- W głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno Narzędzia, następnie Opcje internetowe i Prywatność.
- W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies.
- Klikamy na przycisk OK.
a) Google Chrome
- W głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonę Ustawienia Google Chrome.
- Wybieramy zakładkę Ustawienia, a następnie Pokaż ustawienia zaawansowane.
- W sekcji Prywatność klikamy na Ustawienia treści. W opcji Pliki cookie zaznaczamy pozycję Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm (jak na ilustracji poniżej). Na koniec wybieramy przycisk Gotowe.
a) Mozilla Firefox
- W głównym oknie programu klikamy na Narzędzia, następnie Opcje i Prywatność.
- Wybieramy opcję Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika, pozycja pierwsza Zawsze używaj trybu prywatnego oraz pozycja ostatnia Akceptuj ciasteczka muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik).
- Następnie klikamy na przycisk OK.
a) Safari
- W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
a) Opera
- Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
- W zakładce Zaawansowane klikamy na Ciasteczka.
- Zaznaczamy opcję Nigdy nie akceptuj ciasteczek.
- Klikamy na OK.
9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zakres działania

Zakres działania Powiatowego Zespołu ds Orzekania przede wszystkim obejmuje:

 • przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • analizowanie tych wniosków i załączonej dokumentacji,
 • ocenę stopnia naruszenia organizmu i jego konsekwencji w samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej itp., zgodnie z celem przedstawionym przez wnioskodawcę,
 • podejmowanie decyzji w oparciu o ustalone kryteria,
 • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
 • prowadzenie dokumentacji, związanej ze swą działalnością, w tym składanie sprawozdań.

Dokumenty prawne wydawane przez Zespół

Dokumenty prawne potwierdzające niepełnosprawność to:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 r. życia,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • legitymacje osób niepełnosprawnych.

Orzeczenia dla osób, które ukończyły 16 rok życia

Przy orzekaniu osób, które ukończyły 16 rok życia określa się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
 • umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
 • lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Co bierze się pod uwagę przy orzekaniu?

Przy orzekaniu stopnia niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia bierze się pod uwagę:

 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,
 • ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby,
 • wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje,
 • możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia - poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe,
 • ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym,
 • możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych - poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORZEKA SIĘ NA CZAS OKREŚLONY LUB NA STAŁE.

Złożenie wniosku

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności składa się, osobiście bądź za pośrednictwem poczty, do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie rozpatruje poprawnie wypełnione wnioski mieszkańców powiatu Włoszczowskiego.

Do wniosku o wydanie orzeczenia załącza się:

 • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana (ważne w okresie 30 dni od daty wystawienia do dnia złożenia wniosku). W przypadku niemożności przybycia osoby zainteresowanej na posiedzenie składu orzekającego w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć   zaświadczenie lekarskie o niemożności przybycia,
 • inne posiadane dokumenty, w tym medyczne, umożliwiające ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Rozpatrywanie wniosków

 • Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających
 • wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego informujemy wnioskodawców pisemnie lub telefonicznie.
 • nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona. W przeciwnym przypadku sprawa zostaje umarzana.
 • Usprawiedliwienie należy dostarczyć do Zespołu w terminie 14 dni od dnia posiedzenia komisji.

Postępowanie odwoławcze

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie. Powiatowy Zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Jeżeli natomiast Powiatowy Zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje nowe orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Legitymacja

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie przyjmuje poprawnie wypełnione wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej powyżej 16-go roku życia. Wnioski takie składa się na odpowiednich drukach, osobiście bądź za pośrednictwem poczty w siedzibie Zespołu. Do wniosku dołącza się:

 • aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.,
 • kserokopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność

Legitymację należy odebrać osobiście lub przez pisemnie do tego upoważnioną osobę po upływie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Karty parkingowe

Od dnia 01.07.2014r. karty parkingowe wydaje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Karta parkingowa przysługuje osobie niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przed 01.07.2014r., w którym określono przynajmniej jedną z przyczyn niepełnosprawności symbolem 04-O/05-R/10-N  oraz wskazano w pkt. 9  prawo do karty z powodu znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa przysługuje również osobie niepełnosprawnej, której po 01.07.2014r., wydano orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową wydaje się również Placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (dotyczy placówek, które posiadają główną siedzibę na terenie Powiatu Włoszczowskiego).

Zasady uzyskania karty parkingowej

Aby uzyskać kartę parkingową należy w siedzibie Zespołu złożyć:

 • poprawnie wypełniony  wniosek,
 • kserokopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty,
 • jedna fotografie,
 • dowód osobisty do wglądu (w przypadku niepełnoletnich nieposiadających dowodu osobistego wyciąg z ewidencji ludności dotyczący potwierdzenia meldunku na terenie Powiatu Włoszczowskiego).

Wniosek Placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania poprzez złożenie:

 • poprawnie wypełnionego wniosku,
 • dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty,
 • do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

 • osobie, która nie  ukończyła 18 roku życia, za która wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sad opiekunów,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Po uzyskaniu informacji o terminie odbioru karty, może ja odebrać osobiście wnioskodawca, lub inna osoba upoważniona do tego na piśmie przez wnioskującego.

Opłata za uzyskanie karty parkingowej wynosi 21zł.

Opłaty z adnotacja „opłata za wydanie karty parkingowej” należy dokonywać na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

nr konta 95 8525 0002 0000 0010 7347 0008

Uwaga!

Wnioski składane drogą pocztową lub przez upoważnione osoby zawierają brak formalny - brak osobistego stawiennictwa celem złożenia wzoru podpisu. Wnioskodawcy będą wzywania do uzupełnienia braku formalnego.

Czerwiec 2016
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jestem Mamy i Taty

Postaw na rodzinę 
 Reaguj na przemoc wobec dziecka
 Dzieciństwo bez przemocy
 Magazyn Integracja
Fundacja Jesteśmy Blisko