Aktualności

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Program ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 1. dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

– konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji,

 1. osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

– w stopniu znacznym lub

– w stopniu umiarkowanym lub

-traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na:

– wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

-wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu
w wybrane przez uczestnika miejsca;

– załatwianiu spraw urzędowych;

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

-zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

osoby, które posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

– osoby, które posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

– osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany
do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

– 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

– 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– 360 godzin rocznie dla:

 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
  na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji.

Osoby zainteresowane, które chciałby skorzystać z usług asystenta muszą wypłnić Karty Zgłoszenia.

Usługa asystenta osobistego jest przyznawana na podstawie Karty Zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełenosprawnej” – edycja 2022, którą należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie przy ul. Wiśniowa 10 (budynek Starostwa Powiatowego) do dnia 19 października 2021r. (data wpływu wniosku do instytucji).

W razie pytań, wątpliwości czy trudności z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem PCPR Włoszczowa pod numerem 041 39 44 993.

Więcej informacji na stronie:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Do pobrania:

karta-zgloszenia-do-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 Adresatami Programu są członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie osób posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

 Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

 Opieka wytchnieniowa przysługuje osobom wspólnie zamieszkującym gospodarstwo domowe
z osobami niepełnosprawnymi i sprawującym całodobową opiekę nad osobom niepełnosprawną.

 Usługa opieki wytchnieniowej jest przyznawana na podstawie Karty Zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, którą należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie przy ul. Wiśniowa 10 (budynek Starostwa Powiatowego) do dnia 19 października 2021r. (data wpływu wniosku do instytucji).

 W razie pytań, wątpliwości czy trudności z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem PCPR Włoszczowa pod numerem 041 39 44 993.

 Więcej informacji na stronie:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Do pobrania:

karta-zgloszenia-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

#SzczepimySię – konkurs Wojewody Świętokrzyskiego

#SzczepimySię – konkurs Wojewody Świętokrzyskiego
Podczas briefingu prasowego, odbywającego się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, został ogłoszony konkurs na spot promujący szczepienia przeciwko COVID-19. Organizatorem konkursu jest Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew Koniusz.
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu spotu (max 15 sekund), który będzie spełniał warunki i cele konkursu, opublikowaniu go na swoim profilu w jednej z platform społecznościowych oraz przesłaniu wymaganego kompletnego zgłoszenia do organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie. Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach (trzy kategorie wiekowe dla osób indywidualnych oraz osobna kategoria dla organizacji).”
Co tydzień będzie do wygrania 500zł, a nagroda główna wynosi 5 tysięcy złotych. Myślę, że jest to ciekawa propozycja szczególnie dla młodszych, ale nie tylko. Kreatywność naszych obywateli jest przeróżna, co Państwo widzicie śledząc media społecznościowe. Dlatego z góry zachęcam do uczestnictwa w tym konkursie” – dodał wojewoda podczas konferencji.
Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych na „nagrody tygodnia”, jednak nie dłużej niż do 26 listopada 2021 r.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.
Do pobrania:

Informacja dotycząca utworzenia CIDON w Oddziale Świętokrzyskim PFRON

CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością
Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).
W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje m.in. na temat:
▪ programów realizowanych przez PFRON,
▪ projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
▪ obowiązujących systemów orzecznictwa,
▪ dostępnego wsparcia finansowego oraz rzeczowego,
▪ zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
▪ ulg a także uprawnień wynikających z przepisów prawa,
▪ instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością i wiele innych.
Docelowo Centrum informacyjno – doradcze stanie się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji. Dbając o jak najwyższe standardy obsługi pragniemy zapewnić, że Centrum będzie również systematycznie rozszerzać swoją ofertę, między innymi o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące. Zachęcamy do śledzenia informacji na temat CIDON na stronie www.pfron.org.pl
CIDON pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału, nr tel. 41 230 97 05.

Poniżej pełna informacja

notatka prasowa utworzenie CIDON

Termin naboru – Aktywny Samorząd Moduł II

           

KOMUNIKAT

Studencie/Studentko, nie przegap terminu!

 

Wnioski o dofinansowanie studiów w roku akademickim 2021/2022 w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Moduł II przyjmowane są do 10 października 2021r.

Wniosek można złożyć nie wychodząc z domu w formie elektronicznej w System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Szczegóły https://www.pfron.org.pl/…/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

 

Więcej informacji na temat udzielenia dofinansowania można uzyskać pod numerem telefonu: 41-39-44-993 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10.

Ankieta preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia działu w ankiecie preferencji przewozowych, która ma na celu poznanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa oraz użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka transportu i postulatów transportowych. Badanie to pozwoli na rozpoznanie aktualnych potrzeb transportowych oraz będzie miało wpływ na poprawę dotychczas świadczonych usług przewozowych.
Pozyskane w ten sposób informacje staną się ponadto punktem wyjścia do dalszej dyskusji związanej z funkcjonowaniem transportu, a zwłaszcza możliwych do podejmowania działań zmierzających do wzrostu udziału transportu publicznego jak również jego efektywniejszego wykorzystania.
Mając na uwadze powyższe, za Państwa pośrednictwem zapraszam wszystkich do zapoznania się z ankietą znajdującą się na stronie internetowej tutejszego Urzędu pod adresem:

http://ankiety.swietokrzyskie.pro/ankieta-preferencji-przewozowych

i wzięcia udziału w badaniu preferencji komunikacyjnych.
Formularz on-line pozostanie aktywny do 31 grudnia 2021 roku.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

– drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10,
29-100 Włoszczowa,

– osobiście pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10,    29-100 Włoszczowa ( I piętro pokój nr 208 lub biuro podawcze na parterze pokój 100),

–  drogą elektroniczną na adres: biuro@pcprwloszczowa.pl

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej-pdf

Wniosek o zapewnienie dostępności-pdf

 

Rekrutacja do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza mężczyzn do udziału w  Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Edycja 2021.

Rekrutacja uczestników trwa cały bieżący rok, zakładamy bowiem ciągłość kolejnych edycji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Oznacza to, iż osoba zainteresowana/zgłoszona, po przejściu wstępnej kwalifikacji do udziału w Programie, będzie mogła dołączyć do istniejącej już grupy w każdej chwili jej trwania. Zajęcia grupowe mają bowiem charakter otwarty.

Pełny cykl Programu dla danego uczestnika wynosi 25 spotkań grupowych + zajęcia indywidualne. Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie po godzinach pracy urzędu (zazwyczaj są to czwartki od godz. 16:00). Spotkania te poprzedzone są spotkaniami indywidualnymi mającymi na celu m.in. kwalifikację osoby do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych.

Przypominamy, iż Program Korekcyjno-Edukacyjny kierowany jest do mężczyzn, którzy nie radzą sobie ze złością, rozładowują napięcia, frustracje poprzez zachowania agresywne, przemocowe w stosunku do osób bliskich. Kierowany jest także do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie.

Uczestnikami Programu mogą być zatem:

 • osoby samodzielnie zgłaszające się,

 • osoby kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności,

 • osoby kierowane przez organy ścigania; objęte procedurą Niebieskiej Karty,

 • osoby kierowane przez inne instytucje i organizacje.

Pomoc i udział w programie są bezpłatne.

Osoby mogą zgłaszać się bez skierowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikiem PCPR:

Agnieszka Sikorska-Koza

Pok. 207 (I piętro) w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie

Tel. 41) 39-44-993 lub 504-754-393

e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV  finansowany przez PFRON w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Czas realizacji – od 22 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do udziału w programie ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV.

W ramach realizacji programu planuje się zorganizowanie zakupu i dostarczenie do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności paczek z podstawowymi produktami spożywczymi oraz paczek z artykułami czystości i ochrony osobistej.

Osoby chętne do uczestnictwa w programie proszone są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i wraz z wymaganymi załącznikami przesłanie do tutejszego Centrum w terminie do 31 sierpnia 2021r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (041) 39-44-993 w godzinach od 7.30 do 15.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy uczestnika programu

Oświadczenie o dochodach

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn: „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włoszczowskim na lata 2020-2023” przeprowadzone zostały od dnia 09 czerwca 2021 r. do 23 czerwca 2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące w/w projektu.

Do góry