Wnioski

1. Druki rehabilitacja społeczna

UWAGA NOWE DRUKI

  1. Dofinansowanie do  sprzętu rehabilitacyjnego
  2.  Dofinansowanie do likwidacji barier
  3. Dofinansowanie do sportu kultur, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
  4. Dofinansowanie do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych
  5. Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
  6. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

2. Rodziny zastępcze

3.  Wnioski PZON

4.  Wnioski Aktywny samorząd 2020r.

Wniosek Moduł I

Obszar A Zadanie 1

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Oświadczenie

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS A1 (P)

wykaz dokumentów

Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 1, 2

Obszar A Zadanie 2

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Oświadczenie

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS A2-3 (P)

wykaz dokumentów

Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 1, 2

Obszar A Zadanie 3

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Oświadczenie

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS A2-3 (P)

wykaz dokumentów

Obszar A Zadanie 4

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Oświadczenie

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS A4 (P)

wykaz dokumentów

Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 4

Obszar B Zadanie 1 , 3, 4

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Oświadczenie

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS B1-3-4 (P)

wykaz dokumentów – B1, B3, B4

Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 1, 3, 4

Obszar B Zadanie 2

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Oświadczenie

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS B2 (P)

) wykaz dokumentów – B2

Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 2

Obszar B Zadanie 5

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Oświadczenie

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS B5 (P)

wykaz dokumentów

Obszar C Zadanie 1

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Oświadczenie

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS C1 (P)

wykaz dokumentów – C1

Zaświadczenie lekarskie C1

Obszar C Zadanie 2

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Oświadczenie

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS C2 (P)

wykaz dokumentów

Obszar C Zadanie 3

Klauzula informacyjna

Oświadczenie -dojazd – zał. nr 9

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Oświadczenie

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS C3 (P)

wykaz dokumentów

Wz_r_C3_O_proteza

Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 3 i 4

Obszar C Zadanie 4

Klauzula informacyjna

Oświadczenie -dojazd – zał. nr 9

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Oświadczenie

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS C4 (P)

wykaz dokumentów

Wz_r_C4_O_naprawa

Obszar C Zadanie 5

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Oświadczenie

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS C5 (P)

wykaz dokumentów

Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 5

Obszar D

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Oświadczenie

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS D (P)

wykaz dokumentów

 

Wniosek Moduł II

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Oświadczenie

Wniosek AS MII (P)

Wykaz dokumentów

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-1

Zaświadczenie z uczelni -Moduł II

 

5.  Wnioski Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III, nabór centralny 2020.

Lista załączników

WNIOSEK_o_dofinansowanie MODUŁ III

RODO