Wnioski

1. Druki rehabilitacja społeczna

  1. Dofinansowanie do  sprzętu rehabilitacyjnego
  2. Dofinansowanie do likwidacji barier
  3. Dofinansowanie do sportu kultur, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
  4. Dofinansowanie do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych
  5. Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
  6. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

2. Rodziny zastępcze

3.  Wnioski PZON

4.  Wnioski Aktywny samorząd 2018r.

Wniosek Moduł I

Obszar A Zadanie 1

Obszar A Zadanie 2

Obszar B Zadanie 1

Obszar B Zadanie 2

Obszar C Zadanie 2

Obszar C Zadanie 3

Obszar C Zadanie 4

Obszar D

Wniosek Moduł II