Wnioski

1. Druki rehabilitacja społeczna

UWAGA NOWE DRUKI

 1. Dofinansowanie do  sprzętu rehabilitacyjnego
  Wniosek sprzęt rehabilitacyjny
  Zaświadczenie lekarskie dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemne
  SOW-odwołanie-pelnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 2.  Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się:
  Wniosek likwidacja barier w komunikowaniu się
  Zaświadczenie lekarskie likwidacja barier w komunikowaniu się
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemne
  SOW-odwołanie-pełnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 3. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
  Wniosek likwidacja barier architektonicznych
  Zaświadczenie lekarskie likwidacja barier architektonicznych
  Oświadczenie wnioskodawcy
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej
  SOW-odwołanie-pełnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 4. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych
  Wniosek likwidacja barier technicznych
  Zaświadczenie lekarskie likwidacja barier technicznych
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemne
  SOW-odwołanie-pelnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 5. Dofinansowanie do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych
  Wniosek zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemne
  SOW-odwołanie-pełnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 6. Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
  Wniosek Turnus Rehabilitacyjny
  Zaświadczenie lekarskie
  Informacja o stanie zdrowia
  Informacja uzupełniająca do wniosku na turnus rehabilitacyjny
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemne
  SOW-odwołanie-pełnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 7. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

2. Rodziny zastępcze

3.  Wnioski PZON

4.  Wnioski Aktywny samorząd 2021r.

Wniosek Moduł I

Obszar A Zadanie 1

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne

Klauzula informacyjna

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6(doc)  Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6(pdf)

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS A1 (P) – 2021

wykaz dokumentów(doc)

wykaz dokumentów-pdf

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad

Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 1, 2

Obszar A Zadanie 2

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne

Klauzula informacyjna

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6(doc)    Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6(pdf)

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS A2-3 (P) – 2021

wykaz dokumentów-A2

wykaz dokumentów-A2

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-

Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 1, 2

Obszar A Zadanie 3

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne

Klauzula informacyjna

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku Wniosek AS A2-3 (P) – 2021

wykaz dokumentów-A3(doc)    wykaz dokumentów-A3(pdf)

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad

Obszar A Zadanie 4

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne

Klauzula informacyjna

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS A4 (P) – 2021

wykaz dokumentów(doc)  wykaz dokumentów(pdf)

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad

Zaświadczenie lekarskie

Obszar A Zadanie 4  zaświadczenie lekarskie zadanie 4(doc) 

Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 4(pdf)

Obszar B Zadanie 1 , 3, 4

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne

Klauzula informacyjna

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS B1-3-4 (P) – 2021

wykaz dokumentów – B1, B3, B4(doc)  wykaz dokumentów – B1, B3, B4(pdf)

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-

Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 1,3,4,MII(pdf)          Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 1,3,4,MII(doc)

Obszar B Zadanie 2

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne

Klauzula informacyjna

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS B2 (P) – 2021

wykaz dokumentów – B2(doc)      wykaz dokumentów – B2(pdf)

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad

Obszar B Zadanie 5

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne

Klauzula informacyjna

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS B5 (P) – 2021-2

wykaz dokumentów – B5(doc)  wykaz dokumentów – B5(pdf)

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad

Obszar C Zadanie 1

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne

Klauzula informacyjna

Oświadczenie do wniosku(doc)   Oświadczenie do wniosku(pdf)

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Specyfikacja wydana przez sklep(doc)   Specyfikacja wydana przez sklep(pdf)

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS C1 (P) – 2021

wykaz dokumentów C1(doc)   wykaz dokumentów C1(pdf)  

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad

Zaświadczenie lekarskie C1

Obszar C Zadanie 2

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne

Klauzula informacyjna

Oświadczenie do wniosku(doc)        Oświadczenie do wniosku(pdf) 

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS C2 (P) – 2021

wykaz dokumentów – C2(doc)        wykaz dokumentów – C2(pdf) 

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad

Obszar C Zadanie 3

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne

Klauzula informacyjna

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie -dojazd – zał. nr 9(doc)   Oświadczenie -dojazd – zał. nr 9(pdf)  

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku Wniosek AS C3 (P) – 2021

wykaz dokumentów C3(doc)            wykaz dokumentów C3(pdf)

Wz_r_C3_O_proteza

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad

Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 3 i 4

Wniosek AS C3 (P) – 2021

 

Obszar C Zadanie 4

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne

Klauzula informacyjna

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie -dojazd – zał. nr 9

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS C4 (P) – 2021

wykaz dokumentów C4(doc)           wykaz dokumentów C4(pdf)  

Wz_r_C4_O_naprawa

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad

Obszar C Zadanie 5

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne

Klauzula informacyjna

Oświadczenie do wniosku(doc)   Oświadczenie do wniosku(pdf)

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS C5 (P) – 2021

wykaz dokumentów C5(doc)     wykaz dokumentów C5(pdf)  

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad

Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 5

Obszar D

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne

Klauzula informacyjna

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS D (P) – 2021

wykaz dokumentów-D(doc)     wykaz dokumentów-D(pdf)

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad

 

Wniosek Moduł II

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne

Klauzula informacyjna

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Wniosek AS MII (P) – 2021

wykaz dokumentów MII(doc)           wykaz dokumentów MII(pdf)

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad

Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 1,3,4, MII

zaświadczenie z uczelni -Moduł II(doc)

zaświadczenie z uczelni -Moduł II(pdf)

 

5.  Wnioski Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III, nabór centralny 2020.

Lista załączników

WNIOSEK_o_dofinansowanie MODUŁ III

RODO