Wnioski

1. Druki rehabilitacja społeczna

UWAGA NOWE DRUKI

 1. Dofinansowanie do  sprzętu rehabilitacyjnego
  Wniosek sprzęt rehabilitacyjny
  Zaświadczenie lekarskie dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemne
  SOW-odwołanie-pelnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 2.  Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się:
  Wniosek likwidacja barier w komunikowaniu się
  Zaświadczenie lekarskie likwidacja barier w komunikowaniu się
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemne
  SOW-odwołanie-pełnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 3. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
  Wniosek likwidacja barier architektonicznych
  Zaświadczenie lekarskie likwidacja barier architektonicznych
  Oświadczenie wnioskodawcy
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej
  SOW-odwołanie-pełnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 4. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych
  Wniosek likwidacja barier technicznych
  Zaświadczenie lekarskie likwidacja barier technicznych
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemne
  SOW-odwołanie-pelnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 5. Dofinansowanie do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych
  Wniosek zaop.przedm.ortopedyczne i środki pomocnicze
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemne
  SOW-odwołanie-pełnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 6. Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
  Wniosek Turnus Rehabilitacyjny
  Zaświadczenie lekarskie
  Informacja o stanie zdrowia
  Informacja uzupełniająca do wniosku na turnus rehabilitacyjny
  SOW pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemne
  SOW-odwołanie-pełnomocnictwa
  RODO-klauzula informacyjna
  wymagane załączniki
 7. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

2. Rodziny zastępcze

3.  Wnioski PZON

        1. DRUKI DOTYCZĄCE ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (DLA OSÓB OD UKOŃCZENIA 16-GO ROKU ŻYCIA)

 

        2. DRUKI DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (DLA DZIECI DO UKOŃCZENIA 16-GO ROKU ŻYCIA)

 

       3. DRUKI DOTYCZĄCE ORZEKANIA O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

 

       4. DRUKI DOTYCZĄCE WYDANIA LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

       5. DRUKI DOTYCZĄCE WYDANIA KARTY PARKINGOWEJ

 

6. INNE DRUKI

 

4.  Wnioski Aktywny samorząd 2022 r.

Wniosek Moduł I

Obszar A Zadanie 1

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne-1

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Specyfikacja oprzyrządowania

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS A1 (P) – 1

wykaz dokumentów

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-1

Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 1, 2

Obszar A Zadanie 2

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne-1

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS A2-3 (P)

wykaz dokumentów-A2

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-1

Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 1, 2

Obszar A Zadanie 3

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne-1

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS A2-3 (P) – 2022-1

wykaz dokumentów-A3

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-1

Obszar A Zadanie 4

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne-1

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS A4 (P) – 2021-1

wykaz dokumentów

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-1

Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie 4

 

Obszar B Zadanie 1 , 3, 4

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne-1

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS B1-3-4 – 2022 (P)-1

wykaz dokumentów – B1, B3, B4

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-1

Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 1,3,4,MII

Obszar B Zadanie 2

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne-1

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS B2 (P) – 2022-1

wykaz dokumentów – B2

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-1

Obszar B Zadanie 5

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne-1

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS B5 – 2022 (P)

wykaz dokumentów – B5

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-1

Obszar C Zadanie 1

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne-1

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Specyfikacja wydana przez sklep

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS C1 (P) – 2022

wykaz dokumentów C1

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-1 Zaświadczenie lekarskie C1

Obszar C Zadanie 2

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne-1

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS C2 (P) – 2022

wykaz dokumentów – C2

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-1

Obszar C Zadanie 3

5_C3_K_Kosztorys_C3

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne-1

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie -dojazd – zał. nr 9

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS C3 (P) – 2022

wykaz dokumentów C3

Wz_r_C3_O_proteza

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-1

Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 3

Obszar C Zadanie 4

6_C4_K_Kosztorys_C4

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne-1

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie -dojazd – zał. nr 9

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS C4 (P) – 2022

wykaz dokumentów

C4 Wz_r_C4_O_naprawa

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-1

Obszar C Zadanie 5

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne-1

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS C5 – 2022 (P)

wykaz dokumentów C5

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-1

Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 5

Obszar D

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne-1

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Uzasadnienie do wniosku

Wniosek AS D (P) – 2022-1

wykaz dokumentów-D

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-1

 Wniosek Moduł II

Dokument_4_Pelnomocnictwo_notarialne-1

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 6

Wniosek AS MII – 2022 (P)-1

wykaz dokumentów MII

Zalacznik-prosba-o-przywrocenie-terminu-na-zlozenie-wniosku-w-ramach-Pilotazowego-programu-Aktywny-samorzad-1

Zaświadczenie lekarskie Obszar B Zadanie 1,3,4, MII

zaświadczenie z uczelni -Moduł II