Wnioski

  1. 1.  Druki rehabilitacja społeczna

    Druki rehabilitacja społeczna

  2. Dofinansowanie do  sprzętu rehabilitacyjnego
  3. Dofinansowanie do likwidacji barier
  4. Dofinansowanie do sportu kultur, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
  5. Dofinansowanie do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych
  6. Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
  7. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

2. Rodziny zastępcze

3.  Wnioski PZON

4.  Wnioski Aktywny samorząd 2018r.