Jesteś tutaj:

Miesiąc: czerwiec 2019

Zapytanie ofertowe na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenia usługi pn. „Zajęcia wspomagające”

W związku z realizacją projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.:Zajęcia wspomagające”  zgodnie z zapytaniem.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”

W związku z realizacją projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER” zgodnie z zapytaniem.

Zapytanie ofertowe poradnictwo prawne

Zapytanie ofertowe

Więcej „Zapytanie ofertowe Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER””

Zapytanie ofertowe Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”.

W związku z realizacją projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER” zgodnie z zapytaniem.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe pdf

Więcej „Zapytanie ofertowe Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”.”

Do góry