Jesteś tutaj:

Miesiąc: sierpień 2022

XIX Powiatowe Święto Plonów

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

W niedzielę, 28 sierpnia br. na boisku sportowym w Radkowie odbyło się XIX Powiatowe Święto Plonów. Było to ukoronowanie całorocznej pracy rolników i symboliczne podziękowanie za ich trud. Jak co roku, sześć gmin z naszego powiatu przygotowało wspaniałe wieńce dożynkowe.

Dożynki były okazją do prezentacji samorządów, firm i instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz do wystawy płodów rolnych, a także dorobku artystycznego. Swoje stoisko miało również Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, na którym można było spróbować tradycyjnych potraw kuchni polskiej. Były też potrawy ukraińskie, które przygotowali obywatele Ukrainy mieszkający na terenie powiatu włoszczowskiego, a było to możliwe dzięki realizacji projektu integracyjnego pod nazwą „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

Powiększ zdjęcie Chleb z napisem Dożynki Powiatowe Radków 2022   Powiększ zdjęcie Stoisko Powiatu Włoszczowskiego  Powiększ zdjęcie Występ FOLK LADY  Powiększ zdjęcie Atrakcje dla dzieci

DYŻUR KONSULTANTA PRAWNEGO / ПОСЛУГИ ЮРИДИЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” udostępniony został dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku.

Rejestracja osób chcących skorzystać z usług konsultanta prawnego odbywa się telefonicznie (41-342-13-88 – osoba ukraińskojęzyczna) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej (olha.hrabovska@sejmik.kielce.pl). Do zadań konsultanta prawnego należą m.in. konsultacje prawne dotyczące możliwości załatwienia różnego rodzaju spraw po przybyciu uchodźców do Polski, pomoc w przygotowywaniu pism sądowych lub urzędowych, a także interpretacja dokumentów prawnych. Konsultacje mogą dotyczyć również każdej innej pomocy prawnej wynikającej  z dynamicznie rozwijającej się sytuacji, która zaistniała po 24 lutym 2022 roku,  w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

 

Регіональний Осередок Соціальної Політики Маршалківського Уряду Свєнтокшиського Воєвудства інформує, що в рамках проекту «Свєнтокшиське для України» стали доступними послуги  юридичного консультанта для всіх громадян України, які проживають у Свєнтокшиському воєвудстві та перетнули кордон
з Польщею від 24 лютого 2022 року.

Реєстрація бажаючих скористатися послугами юридичного консультанта відбувається за телефоном (41-342-13-88  – україномовна особа) з понеділка по п’ятницю з 8:00-15:00 або за допомогою електронної пошти (olha.hrabovska@sejmik.kielce.pl). Завдання юридичного консультанта включають, між іншим, юридичні консультації щодо можливості вирішення різного роду справ після прибуття біженців до Польщі, допомога в складанні судових чи урядових документів, а також інтерпретація правових документів. Консультації також можуть стосуватися будь-якої іншої правової допомоги внаслідок ситуації, що динамічно розвивається після 24 лютого 2022 року у зв’язку з агресією Російської Федерації в Україні.

 

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Nowe programy PFRON dedykowane osobom niepełnosprawnym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dwóch nowych programów zapowiedzianych w rządowym pakiecie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” tj. „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla Absolwenta”.

Dostępne mieszkanie

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Więcej „Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Nowe programy PFRON dedykowane osobom niepełnosprawnym.”

Zaproszenie do udziału w badaniu PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienia której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem.

Ankieta jest anonimowa, a dane zbierane w trakcie badania pozostaną poufne. Państwa opinia zostanie wykorzystana przy rozwijaniu dotychczasowych i tworzeniu nowych rozwiązań wspierających Państwa funkcjonowanie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna nie może wypełnić ankiety samodzielnie, może to w jej imieniu zrobić opiekun lub asystent.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

 

Poniżej  link do ankiety.

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

 

 

Zapytanie ofertowe – „Tłumaczenie pisemne przysięgłe: język ukraiński- język polski”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert  zakresie 

Tłumaczenie pisemne przysięgłe: język ukraiński- język polski” na rzecz beneficjentów projektu  „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Informacja o wyborze wykonawcy – tłumacz

Odpowiedź na pytanie

Zapytanie ofertowe tłumacz-sig

Formularz oferty 1- Załącznik nr 2(2)

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 2(1)

 

Usługa transportowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert  zakresie Usługi transportowej  beneficjentów projektu  Świętokrzyskie dla Ukrainy, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Informacja o wyborze-sig

ZAPYTANIE OFERTOWE-sig

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Do góry