Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2022

Kompleksowa rehabilitacja po udarze

Jesteś po udarze? Udar nie musi oznaczać końca pracy zawodowej.
Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać?
Możesz się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Szczegółowe informacje  pod numerem telefonu:
(41)230-97-00 oraz (22)50 55 600

E-mail: ork@pfron.org.pl; kielce@pfron.org.pl

Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Zapytanie ofertowe „Zakupu i dostawy projektora wraz z ekranem projekcyjnym”

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert w zakresie  Zakupu i dostawy projektora wraz z ekranem projekcyjnym w  ramach  projektu  „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe – wersja dla czytników

Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

 

Zapytanie ofertowe – Świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę „Świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego” dla obywateli Ukrainy.

Postępowanie prowadzone  jest  w ramach  Projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Unieważnienie (3)

Zapytanie ofertowe-sig

zalacznik-nr-1-1(1)

zalacznik-nr-2-1

zalacznik-nr-3-1

Kompleksowa rehabilitacja dla osób po amputacjach

Amputacja zmieniła Twoje życie? Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie! Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej w celu przekwalifikowania się. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu: (41)230-97-00 oraz (22)50 55 600

e-mail: ork@pfron.org.pl; kielce@pfron.org.pl

Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

NABÓR DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM KURSIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA DOROSŁYCH OBYWATELI UKRAINY/ НАБІР НА УЧАСТЬ У БЕЗКОШТОВНОМУ КУРСІ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ ПОВНОЛІТНІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

Lider projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że w dniu 3 października 2022 roku rozpoczyna się nabór do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego jako obcego dla dorosłych obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku./ Лідер проекту «Свєнтокшиське для України» – Регіональний Осередок Соціальної Політики Маршалківського Уряду Свєнтокшиського Воєводства інформує, що від 3 жовтня 2022 року розпочинає набір на участь у безкоштовному курсі польської мови як іноземної для повнолітніх громадян України, які проживають на території Свєнтокшиського Воєводства, які перетнули кордон з Польщею від 24 лютого 2022 року.

Konkrety

https://www.swietokrzyskie.pro/nabor-do-udzialu-w-bezplatnym-kursie-jezyka-polskiego-jako-obcego-dla-doroslych-obywateli-ukrainy/

 

Trwa nabór do projektu rehabilitacji kompleksowej

TRWA NABÓR DO PROJEKTU REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poszukuje kandydatów
do projektu  „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. To program przekwalifikowania zawodowego, skierowany do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną
do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść na rynek pracy.

Jesteś osobą niepełnosprawną? Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie a chcesz rozpocząć pracę? Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej
w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji.  Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

 

Więcej informacji o Rehabilitacji Kompleksowej znajduje się na http://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/

oraz pod numerem telefonu:

(41) 230-97-00, (22) 50 55 600

 

E-mail:

ork@pfron.org.pl, kielce@pfron.org.pl

Do góry