Jesteś tutaj:

Autor: Tomasz Szrek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w załączeniu przekazuje informacje i wyborze najkorzystniejszej oferty (część 3) oraz informację o unieważnienie postępowania (część 1 i część 2)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w załączeniu przekazuje informacje i wyborze najkorzystniejszej oferty (część 3) oraz informację o unieważnienie postępowania (część 1 i część 2)

Działając na podstawie art. 138o ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w imieniu Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa , przekazuję następujące informacje dotyczącą projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, tj.:

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 3:
W prowadzonym postępowaniu w Części 3  wybrano ofertę złożoną przez:
Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego LINGUA Ce LINGUA Sp. z o.o.
31-620 Kraków, oś. Bohaterów Września 1A/C
 
 2.Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 1 i Część 2 .

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego na ,,Dostawę strojów sportowych i butów sportowych dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na ,,Dostawę strojów sportowych i butów sportowych dla beneficjentów projektu  BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Informacja o unieważnieniu

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego pn.: , , Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o wynikach postępowania ofertowego pn.: , , Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu  BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zapytanie ofertowe na objęcie ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków beneficjentów projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na  objęcie ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków beneficjentów projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Pliki do pobrania:

zap.ofert.-ubezpieczenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zapytanie NNW

 

Do góry