Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktywny Samorząd 2019r.

Aktywny Samorząd 2019

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON zgodnie z uchwałą z dnia 17 lipca 2019 r. przyjął  zmodyfikowany dokument pt. ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku”.
W znowelizowanych w roku bieżącym Kierunkach (……) wprowadzono zadanie C-1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym , która jest adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia ) lub osób za znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bezpośrednim realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2019 Nabór wniosków

 

KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2019

Nabór wniosków

o udzielenie dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I

W dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd PFRON zatwierdził dokument Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępiedo edukacji.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2019 ROKU:

Moduł I:

  1. Obszar A Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  3. Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  5. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektrycznego, zakupionego w ramach programu,
  6. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  7. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  8. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  9. Obszar C Zadania 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  10. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Więcej „KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2019 Nabór wniosków”

Do góry