Jesteś tutaj:

Kategoria: Świętokrzyskie dla Ukrainy

ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawa akcesoriów sportowo-animacyjnych do organizowania zajęć integracyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert  w zakresie zakupu i dostawy akcesoriów sportowo-animacyjnych do organizowania zajęć integracyjnych ramach  projektu  „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe – Akcesoria sportowo-animacyjne – wersja dla czytników

Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa aktywnego głośnika szerokopasmowego z akumulatorem i mikrofonem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert  zakresie 

zakupu i dostawy aktywnego głośnika szerokopasmowego z akumulatorem i mikrofonem w ramach  projektu  „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe-sig

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1-sig

Formularz oferty – Załącznik nr 2(2)

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3(1)

 

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa mikrofonów bezprzewodowych – 4 mikroporty typu bodypack z akcesoriami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert  zakresie 

zakupu i dostawy mikrofonów bezprzewodowych – 4 mikroporty typu bodypack  z akcesoriami, w ramach  projektu  „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe-sig

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1-sig

Formularz oferty – Załącznik nr 2(2)

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3(1)

Integracja polsko – ukraińska w Tokarni – projekt Świętokrzyskie dla Ukrainy

W dniu 30 sierpnia br., w skansenie w Tokarni odbył się piknik integracyjny mieszkańców województwa świętokrzyskiego i gości z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Uczestniczyła w nim również grupa z naszego powiatu. Wśród Samorządowców Powiat Włoszczowski reprezentowała Członek Zarządu Małgorzata Gusta. Nie brakło również obywateli ukraińskich mieszkających w naszym powiecie, z grupą których przybyła dyrektor Ilona Nowak oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Celem wydarzenia była integracja obywateli Ukrainy ze społecznością województwa, a także możliwość prezentacji kultury i dziedzictwa naszego regionu. Wydarzenie było realizowane w ramach projektu “Świętokrzyskie dla Ukrainy” ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy pikniku korzystali z szeregu atrakcji dla dorosłych i dzieci m.in. konkursów, pokazów tanecznych, zabaw dla dzieci i dorosłych. Podczas pikniku odbyły się występy artystyczne lokalnych artystów oraz zespołów dzieci z Ukrainy. Gwiazdą wydarzenia był  zespół Taraka, łączący kulturę polską oraz ukraińską znany m.in z utworu pn. „Podaj rękę Ukrainie” oraz Amelia Anisovych dziewczynka znana z wykonania  piosenki pt. „Mam tę moc” w kijowskim bunkrze.

Powiększ zdjęcie Uczestnicy pikniku „Świętokrzyskie dla Ukrainy       Powiększ zdjęcie Uczestnicy pikniku „Świętokrzyskie dla Ukrainy   Powiększ zdjęcie Uczestnicy pikniku „Świętokrzyskie dla Ukrainy  Powiększ zdjęcie Piknik „Świętokrzyskie dla Ukrainy

 

 

DYŻUR KONSULTANTA PRAWNEGO / ПОСЛУГИ ЮРИДИЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” udostępniony został dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku.

Rejestracja osób chcących skorzystać z usług konsultanta prawnego odbywa się telefonicznie (41-342-13-88 – osoba ukraińskojęzyczna) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej (olha.hrabovska@sejmik.kielce.pl). Do zadań konsultanta prawnego należą m.in. konsultacje prawne dotyczące możliwości załatwienia różnego rodzaju spraw po przybyciu uchodźców do Polski, pomoc w przygotowywaniu pism sądowych lub urzędowych, a także interpretacja dokumentów prawnych. Konsultacje mogą dotyczyć również każdej innej pomocy prawnej wynikającej  z dynamicznie rozwijającej się sytuacji, która zaistniała po 24 lutym 2022 roku,  w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

 

Регіональний Осередок Соціальної Політики Маршалківського Уряду Свєнтокшиського Воєвудства інформує, що в рамках проекту «Свєнтокшиське для України» стали доступними послуги  юридичного консультанта для всіх громадян України, які проживають у Свєнтокшиському воєвудстві та перетнули кордон
з Польщею від 24 лютого 2022 року.

Реєстрація бажаючих скористатися послугами юридичного консультанта відбувається за телефоном (41-342-13-88  – україномовна особа) з понеділка по п’ятницю з 8:00-15:00 або за допомогою електронної пошти (olha.hrabovska@sejmik.kielce.pl). Завдання юридичного консультанта включають, між іншим, юридичні консультації щодо можливості вирішення різного роду справ після прибуття біженців до Польщі, допомога в складанні судових чи урядових документів, а також інтерпретація правових документів. Консультації також можуть стосуватися будь-якої іншої правової допомоги внаслідок ситуації, що динамічно розвивається після 24 лютого 2022 року у зв’язку з агресією Російської Федерації в Україні.

 

Zapytanie ofertowe – „Tłumaczenie pisemne przysięgłe: język ukraiński- język polski”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert  zakresie 

Tłumaczenie pisemne przysięgłe: język ukraiński- język polski” na rzecz beneficjentów projektu  „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Informacja o wyborze wykonawcy – tłumacz

Odpowiedź na pytanie

Zapytanie ofertowe tłumacz-sig

Formularz oferty 1- Załącznik nr 2(2)

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 2(1)

 

Usługa transportowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert  zakresie Usługi transportowej  beneficjentów projektu  Świętokrzyskie dla Ukrainy, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Informacja o wyborze-sig

ZAPYTANIE OFERTOWE-sig

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA UKRAINY

Powiat Włoszczowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską i zamieszkują na obszarze Województwa Świętokrzyskiego   do   skorzystania z pomocy udzielanej w Centrum Pomocy Uchodźcom we Włoszczowie. 

Oficjalnego otwarcia Centrum Pomocy Uchodźcom, które mieści się w budynku Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie (ul. Koniecpolska 42) dokonali w dniu 11 lipca br. Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski i Członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta.

W Centrum można otrzymać:

 • pomoc w nauce języka polskiego,
 • pomoc psychologiczną indywidualną,
 • pomoc konsultanta w załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, w zatrudnieniu, edukacji itp.
 • usługę tłumacza przysięgłego,
 • szkolenia zawodowe,
 • opiekę nad dzieckiem w czasie korzystania ze szkolenia,
 • pomoc socjalno – bytową (finansową) na zakup m.in.: żywności, środków czystości i innych potrzeb.

Centrum Pomocy Uchodźcom (CPU) jest czynne codziennie w godzinach:

 • 7.30 – 15.30 (budynek Starostwa Powiatowego we Włoszczowie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiśniowa 10, tel. 41 39 44 993, 727 457 827, e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl)
 • 16.00 – 20.00 (budynek Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 42, tel. 727 457 827, e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl) – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty.

 

 

Швєнтокшиське для України

Влощовський повіт

Повітовий центр допомоги сім’ям у Влощові запрошує громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку з триваючим збройним конфліктом з Російською Федерацією та проживають у Швєнтокшиському воєводстві, скористатися допомогою Центру допомоги біженцям у Влощові.

11 липня цього року відбулося офіційне відкриття Центру допомоги біженцям, який знаходиться в будівлі Повітового центру культури та відпочинку у Влощовa (вул. Конєцпольська 42). Влощoвський староста Даріуш Чеховський та член повітової ради Маргарuтa Густа.

Центр допомоги біженцям (CPU) працює щодня:.

 • 7.30-15.30 (місце знаходження: Центр допомоги біженцям – Повітовий центр допомоги сім’ям у Влощові, вул. Вішньова, 10, тел. 413 944 993, 727 457 827, електронна адреса biuro@pcprwloszczowa.pl)
 • 16.00-20.00 (місце знаходження: Центр допомоги біженцям – Повітовий культурно-відпочинковий центр у Влощові, Конєцпольска, 42, тел. 727 457 827, e-mail biuro@pcprwloszczowa.pl) – після попереднього запису за телефоном

У Центрі ви можете отримати:

 • допомогу у вивченні польської мови,
 • індивідуальну психологічну допомогу,
 • допомогу консультанта у вирішенні адміністративних питань, здоров’я, працевлаштування, навчання тощо.
 • послуги присяжного перекладача,
 • професійне навчання,
 • догляд за дитиною під час навчання,
 • соціально-побутову (фінансову) допомогу для придбання, серед іншого: продуктів харчування, засобів гігієни та інших потреб.

Do pobrania / Завантажити

Deklaracja uczestnika

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika RODO

Regulamin rekrutacji 06.07

Регламент-UA

Заява-учасника-UA

Декларація-учасника-UA

Анкета-для-участі-UA

 

Do góry