Praca

Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie są przyjmowane tylko i wyłącznie po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko pracy.