Wyjazdowe grupy wsparcia Rytwiany

W dniu, 28.09.2016 roku odbyły się pierwsze wyjazdowe grupy wsparcia skierowane do rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie „Stopień wyżej”. W okresie trwania projektu, tj. do 31.05.2018r. przewidziane jest zorganizowanie sześciu wyjazdów w ciekawe miejsca województwa świętokrzyskiego z zastosowaniem elementu wspomagającego. Pierwsza wycieczka zorganizowana została do Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. Tematyka poruszana podczas spotkania z psychologiem dotyczyła sposobów pomocy dziecku w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Oprócz elementu wspomagającego w postaci wykładu prowadzonego przez psychologa, uczestnicy zwiedzali kompleks klasztorny, Galerię Kamedulską, ogrody klasztorne, muzeum serialu „Czarne chmury” oraz Leśną Pustelnię Matki Bożej Fatimskiej. W wyjeździe wzięło udział 17 osób tworzących pieczę zastępczą.

Wycieczka miała na celu zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych, umożliwienie wymiany doświadczeń oraz nabycie nowych umiejętności wychowawczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *