Aktualności

Kampania „Już jesteś”?

Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Chcemy tworzyć społeczeństwo, które świadomie zapewni wsparcie i opiekę dzieciom, aby mogły rosnąć w bezpiecznym i kochającym środowisku.

Chcesz wiedzieć więcej:

https://rodziczastepczy.pl/

 

 

XII Włoszczowskie Targi Runa Leśnego – Świętokrzyskie dla Ukrainy

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

W niedzielę, 17 września 2023 r. na obiektach Powiatowego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we Włoszczowie odbyły się XII Włoszczowskie Targi Runa Leśnego – Świętokrzyskie dla Ukrainy

Targi zorganizowane zostały przez:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie,

Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie,

Nadleśnictwo Włoszczowa.

Imprezę rozpoczął tradycyjny sygnał myśliwski w wykonaniu leśników.

Celem wydarzenia była integracja obywateli Ukrainy ze społecznością województwa, a także możliwość prezentacji kultury i dziedzictwa naszego regionu. Wydarzenie było współrealizowane  w ramach projektu “Świętokrzyskie dla Ukrainy” ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy korzystali z szeregu atrakcji dla dorosłych i dzieci m.in. konkursów, pokazów tanecznych, zabaw dla dzieci i dorosłych. Podczas pikniku odbyły się występy artystyczne lokalnych artystów. Dla najmłodszych były bezpłatne stoiska z malowaniem twarzy, dmuchany plac zabaw ze zjeżdżalniami i basenem z kulkami.

Gwiazdą XII Włoszczowskich Targów Runa Leśnego – świętokrzyskie dla Ukrainy był znany zespół Loka.

 

 

XII Włoszczowskie Targi Runa Leśnego

Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa Artur Ratusznik i Dyrektor PCK-R we Włoszczowie Teresa Chudy zapraszają w niedzielę 17 września br. na XII Włoszczowskie Targi Runa Leśnego. Początek imprezy o godz. 12.00.

Targi odbędą się na obiektach Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie (ul. Koniecpolska 42).

W programie występy artystyczne, konkursy i bezpłatny plac zabaw dla dzieci.

Gwiazdą wieczoru będzie Zespół LOKA.

XII Włoszczowskie Targi Runa Leśnego zostaną zrealizowane w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś. Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Praca dla psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zatrudni  psychologa – wykształcenie wyższe magisterskie.

Wymiar czasu pracy: umowa o pracę – pełny etat.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt i złożenie dokumentów aplikacyjnych: CV i list motywacyjny.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w godzinach pracy PCPR w pok. 205 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

Poszukujemy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie , w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Osoba zainteresowana powinna legitymować się:

– posiadaniem dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,

lub

–  posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Do obowiązków asystenta należała będzie między innymi pomoc osobie niepełnosprawnej w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom,

praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne,

gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia

kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe,

  • zakupach przy aktywnym udziale osoby niepełnosprawnej w ich realizacji,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnymi instytucjami/organizacjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. kino ,teatr, muzeum, galerie sztuki, wystaw),
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30)

lub telefoniczny pod nr: 41-39-44-993

 

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Fundacja Wspierania Praworządności „Zdążyć z Pomocą” utworzyła Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kielcach oraz Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, które są współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości na lata 2022-2025.

W ramach projektu Fundacja nieodpłatnie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom najbliższym i świadkom (prawną, psychologiczną, materialną).

Ośrodki pomocy na terenie woj. świętokrzyskiego:

Kielce ul. IX Wieków 8/22 czynny od poniedziałku do soboty w godz.:
poniedziałek 13:00 – 20:00
wtorek, środa, czwartek i piątek 9:00 – 16:00
sobota 9:00 – 14:00

Końskie ul. Odrowąża 12 czynny:
poniedziałek 9:00 – 14:00
środa 12:00 – 17:00

Starachowice ul. Majówka 20 czynny:
czwartek 9:00-14:00
piątek 12:00-17:00

Skarżysko – Kamienna ul. 1 Maja 49 czynny:
wtorek 9:00 – 14:00
czwartek 12:00 – 17:00

Włoszczowa ul. Sienkiewicza 31 czynny:
poniedziałek 9:00 – 14:00
wtorek 12:00 – 17:00

Jędrzejów ul. Armii Krajowej 9 czynny:
poniedziałek 9:00 – 14:00
piątek 12:00 – 17:00

Sandomierz ul. Dopkiewicza 8A czynny:
poniedziałek 9:00 – 14:00
środa 12:00 – 17:00

Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 63 czynny:
wtorek 9:00 – 14:00
środa 12:00 – 17:00

Opatów ul. Sienkiewicza 13/6 czynny:
wtorek 9:00 – 14:00
czwartek 12:00 – 17:00

Staszów ul. Opatowska 31 czynny:
środa 9:00 – 14:00
czwartek 12:00 – 17:00

Pińczów ul. Klasztorna 4 czynny:
środa 9:00 – 14:00
czwartek 12:00 – 17:00

Busko – Zdrój ul. Różana 2 czynny:
piątek 9:00 – 14:00
sobota 9:00 – 14:00

 

Źródło: Fundacja Wspierania Praworządności „Zdążyć z Pomocą” 

UWAGA – KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 11 lipca 2023 r. obsługa interesantów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności będzie odbywać się
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie – pok. 207 ( I piętro Starostwo Powiatowe we Włoszczowie).

Za utrudnienia przepraszamy.

Wycieczka do Krakowa w ramach projektu pn. Świętokrzyskie dla Ukrainy

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

 

W dniu 11 czerwca 2023 r. odbyła się jednodniowa wycieczka do Krakowa zorganizowana dla obywateli Ukrainy będącymi beneficjentami projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Spacer po Krakowie odbywał się z doświadczonym przewodnikiem. W trakcie wycieczki uczestnicy zwiedzili Barbakan, Mury Miejskie, następnie przeszli ulicą Floriańską na Rynek Główny i do Sukiennic, obejrzeli kościół Mariacki i wysłuchali hejnału mariackiego.

Kolejnym punktem programu było przejście ulicą Kanoniczną w kierunku Wawelu, spacer po Wzgórzu Wawelskim, wizyta na dziedzińcu Zamku Królewskiego, wejście do Katedry Wawelskiej i Dzwonu Zygmunta. Atrakcją kończącą wycieczkę było zejście do smoczej jamy przywitanie się ze Smokiem Wawelskim.

   

Piknik integracyjny – Międzynarodowy Dzień Dziecka

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

W niedzielę, 28 maja br.. na terenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie odbył się piknik integracyjny pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Dziecka”, organizowany w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

Organizatorami wydarzenia byli: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonali: Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ilona Nowak i Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego Teresa Chudy.

Na dzieci czekało wiele bezpłatnych atrakcji: animacje i zabawy z konkursami, strefa zabaw na dmuchańcach, mała gastronomia (wata cukrowa, popcorn, kiełbaski z grilla, woda), malowanie twarzy, stoiska straży pożarnej i policji. Największą atrakcją pikniku był występ zespołu dziecięcego Małe TGD, znanego między innymi z przeboju „Góry do góry”, który przyciągnął pod scenę tłum dzieci.

Prowadzący i tłumacz na język ukraiński przedstawiają organizatorów imprezy   Głos zabiera Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski    Głos zabiera Dyrektor PCPR Ilona Nowak

Strefa zabawy z dmuchańcami  Dzieci bawiące się pod opieką animatora na plenerowej grze planszowej     Pracownice PCPR rozdają dzieciom talony żywnościowe

Występ zespołu dziecięcego Małe TGD  Dzieci tańczą przed sceną    Jedna z animatorek maluje twarz dziewczynki

Strefa "plastyczna"  Animatorka robi bańki mydlane, które ganiają dzieci zgromadzone dookoła   Konkurencja przeciagania liny - ciągnie drużyna dzieci

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim Rodzinom Zastępczym składamy wyrazy uznania i podziękowania za trud i poświęcenie,
za troskę i opiekę, które każdego dnia ofiarujecie dzieciom.

Z tej okazji życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia i radości na każdy dzień, wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrwałości oraz doświadczania samych dobrych chwil w pełnieniu tak ważnej roli – roli Rodzica Zastępczego

Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

 

Do góry